CÔNG TY THIẾT BỊ NHA KHOA TRẦN & TRUNG

CUNG CẤP THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ NHA KHOA

(028) 3950 6843 (Thiết bị)

(028) 3859 0878 (Vật liệu)

(028) 3853 9184 (CSKH - Bảo hành)

Workshop “𝐁𝐈𝐎-𝐁𝐑𝐎𝐓𝐇𝐄𝐑” - 𝐓𝐫𝐢𝐜𝐚𝐥𝐜𝐢𝐮𝐦 𝐒𝐢𝐥𝐢𝐜𝐚𝐭𝐞 𝐡𝐨𝐚̣𝐭 𝐭𝐢́𝐧𝐡 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐡𝐨̣𝐜. 𝐆𝐢𝐚̉𝐢 𝐩𝐡𝐚́𝐩 đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐭𝐫𝐢̣ 𝐛𝐚̉𝐨 𝐭𝐨̂̀𝐧 𝐫𝐚̆𝐧𝐠“ ngày 18/04/2021 tại TP. Hồ Chí Minh.

👉👉 Toàn cảnh Workshop “𝐁𝐈𝐎-𝐁𝐑𝐎𝐓𝐇𝐄𝐑” - 𝐓𝐫𝐢𝐜𝐚𝐥𝐜𝐢𝐮𝐦 𝐒𝐢𝐥𝐢𝐜𝐚𝐭𝐞 𝐡𝐨𝐚̣𝐭 𝐭𝐢́𝐧𝐡 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐡𝐨̣𝐜. 𝐆𝐢𝐚̉𝐢 𝐩𝐡𝐚́𝐩 đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐭𝐫𝐢̣ 𝐛𝐚̉𝐨 𝐭𝐨̂̀𝐧 𝐫𝐚̆𝐧𝐠“ ngày 18/04/2021 tại TP. Hồ Chí Minh.

💥 Thay mặt ban tổ chức, Trần Trung chân thành cảm Æ¡n Quý Bác sÄ© đã dành thời gian tham dá»± buổi Workshop.

💥 Xin gá»­i lời cảm Æ¡n đặc biệt đến 𝑻𝑺. 𝑩𝑺. 𝑻𝒓𝒂̂̀𝒏 𝑿𝒖𝒂̂𝒏 𝑽𝒊̃𝒏𝒉 đã dành thời gian chia sẻ và trá»±c tiếp hướng dẫn thá»±c hành cho Quý Bác sÄ© học viên trong suốt thời gian diễn ra chÆ°Æ¡ng trình.

💥Đồng thời, xin gá»­i lời cảm Æ¡n tới 𝑩𝑽. 𝑹𝑯𝑴 𝑻𝑷 𝑯𝒐̂̀ 𝑪𝒉𝒊́ 𝑴𝒊𝒏𝒉, 𝑺𝒆𝒑𝒕𝒐𝒅𝒐𝒏𝒕 𝑽𝒊𝒆𝒕𝒏𝒂𝒎 đã cùng đồng hành tổ chức thành công buổi Hội thảo này.

Hẹn sớm được gặp lại Quý bác sỹ trong các buổi Workshop tiếp theo của Cty.

Kính chúc Quý Bác sỹ nhiều sức khỏe và thành công!

 

  • Workshop “𝐁𝐈𝐎-𝐁𝐑𝐎𝐓𝐇𝐄𝐑” - 𝐓𝐫𝐢𝐜𝐚𝐥𝐜𝐢𝐮𝐦 𝐒𝐢𝐥𝐢𝐜𝐚𝐭𝐞 𝐡𝐨𝐚̣𝐭 𝐭𝐢́𝐧𝐡 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐡𝐨̣𝐜. 𝐆𝐢𝐚̉𝐢 𝐩𝐡𝐚́𝐩 đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐭𝐫𝐢̣ 𝐛𝐚̉𝐨 𝐭𝐨̂̀𝐧 𝐫𝐚̆𝐧𝐠“ ngày 18/04/2021 tại TP. Hồ Chí Minh.
  • Workshop “𝐁𝐈𝐎-𝐁𝐑𝐎𝐓𝐇𝐄𝐑” - 𝐓𝐫𝐢𝐜𝐚𝐥𝐜𝐢𝐮𝐦 𝐒𝐢𝐥𝐢𝐜𝐚𝐭𝐞 𝐡𝐨𝐚̣𝐭 𝐭𝐢́𝐧𝐡 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐡𝐨̣𝐜. 𝐆𝐢𝐚̉𝐢 𝐩𝐡𝐚́𝐩 đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐭𝐫𝐢̣ 𝐛𝐚̉𝐨 𝐭𝐨̂̀𝐧 𝐫𝐚̆𝐧𝐠“ ngày 18/04/2021 tại TP. Hồ Chí Minh.
  • Workshop “𝐁𝐈𝐎-𝐁𝐑𝐎𝐓𝐇𝐄𝐑” - 𝐓𝐫𝐢𝐜𝐚𝐥𝐜𝐢𝐮𝐦 𝐒𝐢𝐥𝐢𝐜𝐚𝐭𝐞 𝐡𝐨𝐚̣𝐭 𝐭𝐢́𝐧𝐡 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐡𝐨̣𝐜. 𝐆𝐢𝐚̉𝐢 𝐩𝐡𝐚́𝐩 đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐭𝐫𝐢̣ 𝐛𝐚̉𝐨 𝐭𝐨̂̀𝐧 𝐫𝐚̆𝐧𝐠“ ngày 18/04/2021 tại TP. Hồ Chí Minh.
  • Workshop “𝐁𝐈𝐎-𝐁𝐑𝐎𝐓𝐇𝐄𝐑” - 𝐓𝐫𝐢𝐜𝐚𝐥𝐜𝐢𝐮𝐦 𝐒𝐢𝐥𝐢𝐜𝐚𝐭𝐞 𝐡𝐨𝐚̣𝐭 𝐭𝐢́𝐧𝐡 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐡𝐨̣𝐜. 𝐆𝐢𝐚̉𝐢 𝐩𝐡𝐚́𝐩 đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐭𝐫𝐢̣ 𝐛𝐚̉𝐨 𝐭𝐨̂̀𝐧 𝐫𝐚̆𝐧𝐠“ ngày 18/04/2021 tại TP. Hồ Chí Minh.
  • Workshop “𝐁𝐈𝐎-𝐁𝐑𝐎𝐓𝐇𝐄𝐑” - 𝐓𝐫𝐢𝐜𝐚𝐥𝐜𝐢𝐮𝐦 𝐒𝐢𝐥𝐢𝐜𝐚𝐭𝐞 𝐡𝐨𝐚̣𝐭 𝐭𝐢́𝐧𝐡 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐡𝐨̣𝐜. 𝐆𝐢𝐚̉𝐢 𝐩𝐡𝐚́𝐩 đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐭𝐫𝐢̣ 𝐛𝐚̉𝐨 𝐭𝐨̂̀𝐧 𝐫𝐚̆𝐧𝐠“ ngày 18/04/2021 tại TP. Hồ Chí Minh.
  • Workshop “𝐁𝐈𝐎-𝐁𝐑𝐎𝐓𝐇𝐄𝐑” - 𝐓𝐫𝐢𝐜𝐚𝐥𝐜𝐢𝐮𝐦 𝐒𝐢𝐥𝐢𝐜𝐚𝐭𝐞 𝐡𝐨𝐚̣𝐭 𝐭𝐢́𝐧𝐡 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐡𝐨̣𝐜. 𝐆𝐢𝐚̉𝐢 𝐩𝐡𝐚́𝐩 đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐭𝐫𝐢̣ 𝐛𝐚̉𝐨 𝐭𝐨̂̀𝐧 𝐫𝐚̆𝐧𝐠“ ngày 18/04/2021 tại TP. Hồ Chí Minh.

ĐỐI TÁC