CÔNG TY THIẾT BỊ NHA KHOA TRẦN & TRUNG

CUNG CẤP THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ NHA KHOA

(028) 3950 6843 (Thiết bị)

(028) 3859 0878 (Vật liệu)

(028) 3853 9184 (CSKH - Bảo hành)

HỘI NGHỊ KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO LIÊN TỤC DÀNH CHO Y-BÁC SĨ RHM TUYẾN CƠ SỞ CÁC TỈNH THÀNH PHÍA NAM

🌟𝗛𝗢̣̂𝗜 𝗡𝗚𝗛𝗜̣ 𝗞𝗛𝗢𝗔 𝗛𝗢̣𝗖 𝗩𝗔̀ Đ𝗔̀𝗢 𝗧𝗔̣𝗢 𝗟𝗜𝗘̂𝗡 𝗧𝗨̣𝗖 𝗗𝗔̀𝗡𝗛 𝗖𝗛𝗢 𝗬-𝗕𝗔́𝗖 𝗦𝗜̃ 𝗥𝗔̆𝗡𝗚 𝗛𝗔̀𝗠 𝗠𝗔̣̆𝗧 𝗧𝗨𝗬𝗘̂́𝗡 𝗖𝗢̛ 𝗦𝗢̛̉ 𝗖𝗔́𝗖 𝗧𝗜̉𝗡𝗛 𝗧𝗛𝗔̀𝗡𝗛 𝗣𝗛𝗜́ 𝗡𝗔𝗠
============
🕤 Thời gian: 09 - 10/12/2020.
🏥Địa điểm: Khách sạn Sài Gòn - Rạch Giá (844 𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒̂̃𝑛 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑇𝑟𝑢̛̣𝑐, 𝑃. 𝐴𝑛 𝐻𝑜̀𝑎, 𝑇𝑝. 𝑅𝑎̣𝑐ℎ 𝐺𝑖𝑎́, 𝐾𝑖𝑒̂𝑛 𝐺𝑖𝑎𝑛𝑔)

 

ĐỐI TÁC