Tuyển Dụng

Tuyển dụng nhân viên Kỹ thuật – 2017

Trần Trung luôn luôn chào đón những cá nhân giàu năng lực và nỗ lực làm việc để mang lại hiệu quả vượt xa mong đợi của...  Xem chi tiết

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh 2017

Trần Trung luôn luôn chào đón những cá nhân giàu năng lực và nỗ lực làm việc để mang lại hiệu quả vượt xa mong đợi của...  Xem chi tiết