November 11, 2013 bởi Trần Trung Dental - Danh mục Thiết bị chuẩn đoán hình ảnh

Sensor kỹ thuật số có dây RIOSENSOR

Model               : RIOSENSOR – RIS500 (Size 1.0)

Hãng sản xuất : RAY

Xuất xứ             : HÀN QUỐC

Bảo hành          : 2 năm

riosensor-5x5