April 10, 2018 bởi Trần Trung Dental - Danh mục Sự kiện

Hội nghị Nha khoa thường niên tháng 04/ 2018

Công ty Trần & Trung vừa trải qua một kỳ Hội nghị thật thành công, tốt đẹp!

Đó chính là thành quả nổ lực của toàn bộ nhân viên Công ty và sự phấn đấu, chung sức của cả tập thể.

Công ty Trần & Trung cũng xin gửi lời Tri ân tới Quý khách hàng đã không ngừng ủng hộ Công ty trong suốt thời gian qua.

Chúng tôi sẽ luôn phấn đấu nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như dịch vụ để làm hài lóng Quý khách hàng Nha khoa Việt Nam.