March 20, 2017 bởi Trần Trung Dental - Danh mục Sự kiện

Hội nghị khoa học- Đào tạo liên tục chuyên ngành răng hàm mặt lần thứ 20!

Ngày 16 & 17/03/2017 vừa qua, công ty Trần & Trung đã có mặt tại triễn lãm Nha khoa tại Bệnh viện RHM Trung Ương – TP. HCM với chủ đề “Hội nghị khoa học – Đào tạo liên tục chuyên ngành RHM Lần thứ 20”.

Dưới đây là một số hình ảnh của gian hàng Trần Trung tại Hội nghị: